Nieuws - Manege de Gagel

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Nieuws

Informatie
  • In Memoriam - De Gagels Dolly

     1987-2017

Als een strijder moegestreden is
Het vuur in haar ogen is uitgegaan
Dan weet je dat ondanks het grote gemis
Er nog maar één ding rest: Haar te laten gaan

Met pijn in mijn hart moet ik mededelen dat Dolly na 25 jaar mijn draakje te zijn geweest donderdagochtend 9 november is ingeslapen. Haar ziekte (hoefbevangenheid) was weer teruggekomen en Dolly had veel last. Dit keer kon ze de strijd niet winnen. Dolly was uniek. We groeiden samen op en met haar verlies ik ook een stukje van mijzelf.
Mylène

  • 1 Januari 2017:


Miv 1 januari 2017 zult u zelf uw gemiste (inhaal)-lessen moeten bijhouden. Aanvragen van inhaallessen*) uitsluitend per mail. Bij uw aanvraag moet duidelijk

- DE NAAM VAN DE LEERLING
- DATUM (DAG EN HET UUR VAN DE GEMISTE LES - DE LANGST GELEDEN OP TIJD AFGEMELDE LES, OMDAT INHAALLESSEN EEN JAAR GELDIG BLIJVEN)
- WANNEER U DE LES WILT INHALEN

WORDEN VERMELD. BEDANKT VOOR DE MEDEWERKING.

*) Lessen die niet uiterlijk een dag van tevoren tot 22.00 uur per e-Mail zijn afgezegd, worden doorberekend (UITZONDERING: ONVOORZIENE GEBEURTENISSEN BVB ZIEKTE). Een les die netjes een dag van tevoren is afgezegd mag worden ingehaald, dit heet een inhaalles. Afmelden kan alleen via e-mail.

 
 
 
 
 

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu Mijn titel pagina-inhoud