Reglement en huisregels ruitersportcentrum - Manege de Gagel

Ga naar de inhoud

Reglement en huisregels ruitersportcentrum

 • Betalingen:
Lesgelden worden om de vier weken automatisch geïncasseerd. Uiteraard geldt dit niet voor klanten waarvan de contributie middels U-pas of door Jeugdsportfonds wordt betaald. Nieuwe klanten, die de kennismakingsaanbieding rijden dienen middels bankoverschrijving 31 euro voor het rijden van de eerste les over te maken. Indien iemand besluit om door te gaan met rijden, worden de lesgelden automatisch geïncasseerd. Elk nieuw lid dient een digitale machtiging voor automatische incasso af te geven. Hiervoor ontvangt elke nieuwe klant een e-mail. Check s.v.p. ook de spam map. De vier weken periode loopt voor alle klanten synchroon.

 • Lessen afmelden:
Lessen die niet uiterlijk een dag van tevoren voor 22 uur 's avonds per e-mail zijn afgezegd, worden doorberekend (uitzondering: onvoorziene gebeurtenissen bvb ziekte, blessures etc; dan mag je ook op de
WhatsApp nummer van Dina S. nog snel een afmelding doorgeven; je bent niet verplicht een afmelding aan de instructrice(s) door te geven). Een les die netjes een dag van tevoren is afgezegd mag worden ingehaald, dit heet een inhaalles (zie punt "Inhaallessen"). Afmelden kan uitsluitend via e-mail.

 • Inhaallessen:
Onder een inhaalles verstaan we het volgende: Dit is een les die naast de gewone les in een door jouw gekozen week in een groep met hetzelfde niveau of lager extra mag worden gereden. Klik hier voor de lestijden van de verschillende niveaus. Inhaallessen mogen nooit in plaats van je gewone les worden gereden. Het maken van afspraken voor inhaallessen kan alleen via e-mail. U mag b.v.b. dinsdag mailen over een inhaalles op vrijdag, wij sturen u een bevestiging als het op de door u gekozen dag en tijd mogelijk is.
Een inhaalles mag drie dagen van tevoren tot tenminste een dag van tevoren (voor 22 uur 's avonds) uitsluitend per e-mail worden aangevraagd. We streven erna e-mails zo snel mogelijk te beantwoorden (woensdags en zaterdags worden geen mails beantwoord). Alleen lessen die op tijd zijn afgemeld mogen worden ingehaald en blijven een half jaar naar afmelddatum geldig. Wanneer je besluit te stoppen met rijden moeten je inhaallessen voor het verlopen van je kaart zijn opgereden, daarna komen ze te vervallen.

U moet zelf uw gemiste lessen en inhaallessen bijhouden.

Bij uw aanvraag moet duidelijk
 • de naam van de leerling
 • datum (dag en het uur van de gemiste les)
 • wanneer u de les wilt inhalen
worden vermeld. Anders kunnen we de aanvraag niet in behandeling nemen.

 • Stoppen met rijden:
Let op de opzegtermijn van een maand!
Wanneer je besluit te stoppen met rijden, moeten je inhaallessen voor het verlopen van je kaart zijn opgereden, daarna komen ze te vervallen.

 • Zomvervakantie:
Tijdens de zomervakantie houden wij vier weken jouw plaats onbetaald vrij (deze lessen hoeven niet te worden betaald, maar mogen uiteraard ook niet worden gereden oftwel ingehaald). Ga je langer dan vier weken weg dan moeten de weken die je langer wegblijft wel worden doorbetaald. Natuurlijk mag je de doorbetaalden lessen op een later door jouw bepaald tijdstip inhalen (zie punt "inhaallessen"). Geef tijdig je vakantie door, en houd je aan de regels. Dan houden wij natuurlijk je plekje bezet.

Kijk tijdens de vakanties op onze website, lestijden kunnen aangepast zijn, deze aangepaste lestijden vermelden we uiterlijk een avond ervoor op onze site.

 • Langdurige ziektes of blessures:
Wanneer je langdurig door een ziekte of blessure verhindert bent en je wilt toch graag dat je plekje bezet blijft delen we samen de kosten van de gemiste lessen. Ben je b.v.b. zes weken ziek dan worden er drie lessen niet berekend, de andere drie lessen moeten worden betaald en mogen worden ingehaald. Dit geldt vanaf vier weken verzuim.
 
HUISREGELS RUITERSPORTCENTRUM
VOOR  RUITERS EN PUBLIEK

Ten behoeve van veilig, verantwoord en plezierig paardrijden voor ons allen kent het ruitersportcentrum een aantal huisregels voor onze accommodatie. Wij rekenen op uw medewerking.
Voor iedereen geldt:
Een ieder dient zich in de accommodatie rustig te gedragen.
Tijdens lessen en wanneer anderszins ruiters/menners rijden, dient rond en in de nabijheid van de rijbaan/rijbanen rust te heersen.
Behoudens de ruiters en de instructeurs die aan de lessen deelnemen mag niemand zich met de gang van zaken in de lessen bemoeien.
Er mag in de stallen en de stalgangen, in de rijbaan/rijbanen en te paard niet worden gerookt.
De rijbaanregels en de regels voor het buitenrijden dienen in acht genomen te worden.
Alcoholgebruik vlak voor of tijdens het rijden is niet toegestaan.
Stalgangen dienen leeg te zijn. Kruiwagens, emmers, voer, harnachementen e.d. mogen niet in de gangen staan/hangen. Paarden mogen niet in de gangen worden gepoetst.
Aanwijzingen van de ondernemer en van door de ondernemer aangewezen beheerders dienen door iedereen te worden opgevolgd.


 
RIJBAANREGELS VOOR RUITERS

 Net als in het verkeer gelden ook in de rijbaan/rijbanen van deze accommodatie regels. Ruiters/menners dienen zich aan de onderstaande rijbaanregels te houden.
Wanneer nodig geven zowel ondernemer, instructeurs als personeelsleden u graag een toelichting.

Aanwijzingen van ondernemer, instructeurs en personeelsleden van het ruitersportcentrum dienen altijd opgevolgd te worden.
Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met gesloten kinband en voorzien van de CE en EN-1384 markering te dragen.
Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen of jodphurs te dragen of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps.
Bij het rijden dienen de laarzen of schoenen ruim in de stijgbeugels te zitten.
Bij het rijden is het niet toegestaan grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en losse kleding te dragen.
Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan moet luid worden aangekondigd.
Op- en afstijgen dient gestructureerd te geschieden.
De combinatie die op de linkerhand rijdt heeft bij het elkaar passeren op de hoefslag voorrang.
De combinatie die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang.                                                                                                                  
Combinaties mogen elkaar niet snijden bij het passeren. Geef elkaar de ruimte.
Wanneer er meerdere combinaties rijden dan gaat het dressuurrijden voor springen (en mennen).
Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er andere ruiters in de rijbaan rijden (bijv. “sprong vrij”).
Te paard, op een rijtuig en in de rijbaan mag niet worden gerookt.

 
REGELS VOOR HET BUITENRIJDEN

 In de natuur paardrijden is geweldig, maar houdt u zich eigenlijk wel aan de regels? Wij zetten ze hier voor u op een rij.
Zo blijft paardrijden veilig, verantwoord en plezierig voor uzelf, anderen en het paard of de pony!
 • De instructeur besluit of de ruiters over voldoende rijkunst beschikken om deel te nemen aan een buitenrit. Zij moeten worden begeleid door een ervaren ruiter die gekwalificeerd is om leiding te geven.  
 • De leider van de groep moet de ruiters van de groep voor vertrek instrueren over de commando’s die onderweg worden gegeven en ook over algemene gedragsregels bij de val van een ruiter, op hol slaan en dergelijke.  
 • De leider van de groep beschikt over een mobiele telefoon met het alarmnummer, de nummers van het ruitersportcentrum en de dierenarts. Schakel het geluid van de mobiele telefoon tijdens de rit uit, in verband met mogelijke schrikreacties van het paard.  
 • De leider van de groep heeft een reserve beugelriem en een scherp mes met afgeschermd lemmet bij zich.  
 • Een groep die een buitenrit gaat maken mag structureel niet groter zijn dan 15 ruiters.  
 • Een begeleidende fietser mag niet vlak bij of vlak achter het paard rijden.  
 • De huisregels en rijbaanregels gelden ook voor buiten rijden, voor zover van toepassing.
 • Bij het rijden in het donker of schemer dient de ruiter de wettelijk verplichte verlichting te voeren, volgens artikel 36 reglement ‘verkeersregels en verkeerstekens’ (RVV), 1990. De ruiter moet rood licht naar achteren stralen en wit of geel licht naar voren.  
 • Het dragen van reflecterend materiaal aan paard en/of ruiter wordt sterk aanbevolen.  
 • Bij buitenritten met minder ervaren ruiters/kinderen is de aanwezigheid van een ervaren ruiter gewenst, ter ondersteuning van de instructeur.
Schrijf je in voor onze NIEUWSBRIEF!
Volg ons op
Terug naar de inhoud